Fysieke Agressie

Management

Het RAID team voorziet ziekenhuizen, woonzorginstellingen, rusthuizen, OCMW’s, etc... in lessen rond fysieke en verbale agressie

Wie denkt als een slachtoffer, dreigt juist daarom een slachtoffer te worden

Agressie op de werkvloer is een toenemend feit en neemt een steeds dreigendere vorm aan. Heel veel hulpverleners worden geconfronteerd met verbaal en/of fysiek geweld op de werkvloer. Er bestaan tal van communicatie cursussen waarin de hulpverlener leert hoe om te gaan met agressie, hoe deze te herkennen en te kalmeren. Cursussen in verbale agressie zijn uiteraard nodig daar dit een eerste hulpmiddel is om de verbaal agressieve patiënt te kalmeren. Deze zijn echter ontoereikend wanneer de hulpverlener effectief aangevallen wordt en hij/zij in eerste instantie enkel op zichzelf kan rekenen.

Geen Rambo op de werkvloer! Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht.

Heel veel instellingen laten hun werknemers geen cursus zelfverdediging volgen daar ze denken dat dit teveel energie vergt van de werknemer of gewoon teveel tijd vraagt om dit aan te leren.

Niets is minder waar. Wij van het RAID team bieden jullie een cursus in verbale en fysieke agressie aan waarin we jullie werknemers leren hoe ze moeten omgaan met verbale agressie en hoe ze moeten/mogen handelen als ze effectief aangevallen worden. Dit aan de hand van enkele eenvoudige, doch efficiënte technieken. 

Teambuilding

We komen graag voor uw firma een les 'Public Awareness' brengen. In deze les tonen wij een aantal eenvoudige technieken die men in realiteit kan gebruiken om zichzelf te verdedigen. Aan de hand hiervan brengen we de groep op een actieve manier samen en leren ze elkaar op een andere manier kennen. Deze leerrijke ervaring wordt aangenaam ervaren door de deelnemers. Vraag vrijblijvend een offerte of meer informatie aan over de Teambuilding activiteit.