Fysieke Agressie

Management

Het RAID team voorziet ziekenhuizen, woonzorginstellingen, rusthuizen, OCMW’s, etc... in lessen rond fysieke en verbale agressie.

Wie denkt als een slachtoffer, dreigt juist daarom een slachtoffer te worden

nurses-violence-in.jpg

Agressie op de werkvloer is een toenemend feit en neemt een steeds dreigendere vorm aan. Heel veel hulpverleners worden geconfronteerd met verbaal en/of fysiek geweld op de werkvloer. In onze cursus "Verbale verweertechnieken" leren we de hulpverlener hoe om te gaan met verbale agressie, hoe deze te herkennen en te de-escaleren. De verbale verweertechnieken zijn nodig daar dit een eerste hulpmiddel is om de verbaal agressieve patiënt te kalmeren. Soms komt het echter toch nog tot fysieke agressie en wanneer de hulpverlener effectief aangevallen wordt kan hij/zij in eerste instantie enkel op zichzelf rekenen. In dat geval schakelen we over op de fysieke verweertchnieken.

Foto Rambo werkt hier niet.jpgtest.jpg

Heel veel instellingen laten hun werknemers geen cursus zelfverdediging volgen daar ze denken dat dit teveel energie vergt van de werknemer of gewoon teveel tijd vraagt om dit aan te leren.

Niets is minder waar. Wij van het RAID team bieden jullie een cursus in verbale en fysieke agressie aan waarin we jullie werknemers leren hoe ze moeten omgaan met verbale agressie en hoe ze moeten/mogen handelen als ze effectief aangevallen worden. Dit aan de hand van enkele eenvoudige, doch efficiënte technieken. 

Geen Rambo op de werkvloer! Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht.

Verbale Verweertechnieken 

 

In deze cursus richten we onze aandacht op het de-escaleren van agressie. Belangrijk daarbij zijn hoe we communiceren en hoe we onze grenzen op een professioneel correcte manier kunnen aangeven.

Doctor with Files

We leren op een interactieve manier een aantal technieken om in de eerste plaats zelf kalm te blijven bij een conflict, onze eerste reactie op bemerkingen of kritiek is meestal dat we meteen in de verdediging of in de aanval gaan, geen van die 2 reacties heeft een gunstige invloed op de de-escalatie. Tijdens de cursus gaan we dieper in op de volgende items:

  • Verloop van een agressief-gewelddadig incident

  • Verschillende soorten agressie leren herkennen

  • Hoe pakken we verschillende soorten van agressie aan?

  • Onze eigen communicatie onder de loep: leren constructief communiceren

  • We bespreken de impact van een agressief-gewelddadig incident

  • Waar heeft het slachtoffer nood aan? Aandacht voor nazorg en het verwerkingsproces

Na het theoretische gedeelte worden de besproken technieken in de praktijk uitgetest met rollenspellen. Zo kan u in een veilige en beschermde omgeving het geleerde toepassen.

 

Teambuilding

Go Team

We komen graag voor uw firma een les 'Public Awareness' brengen. In deze les tonen wij een aantal eenvoudige technieken die men in realiteit kan gebruiken om zichzelf te verdedigen. Aan de hand hiervan brengen we de groep op een actieve manier samen en leren ze elkaar op een andere manier kennen. Deze leerrijke ervaring wordt aangenaam ervaren door de deelnemers. Vraag vrijblijvend een offerte of meer informatie aan over de Teambuilding activiteit.